Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen gjelder for ON Property AS sin nettside. ON Property AS, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger.

Nettbasert behandling av personopplysninger på www.on.no

Det er frivillig for de som besøker nettstedet å oppgi personopplysninger i forbindelse med våre tjenester. Via vår nettside hentes det inn personopplysninger hvis du tar kontakt med oss via vårt kontaktskjema eller fyller ut skjema for å booke en demo. Via kontaktskjema innhentes personopplysninger som navn, e-post og telefon, men det kan også være andre personopplysninger du gir fra deg i fritekstfeltet.

Nyhetsbrev og informasjon

Som et tilbud til våre kunder og potensielle kunder sender vi ut informasjon som nyhetsbrev, tips og råd per e-post. Dette er informasjon du mottar fordi du har registrert en e-post adresse hos oss. E-post adressen lagres i vårt kundestøttesystem og slettes hvis du melder deg av eller sier opp abonnementet.

Bruk av informasjonskapsler

ON Property samler inn opplysninger om besøkende på www.on.no ved bruk av informasjonskapsler gjennom bruk av analyseverktøyet Google Analytics.

Formålet med innsamlingen er å utarbeide statistikk vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Opplysningene som innhentes behandles i ikke identifiserbar form, dvs at de innsamlede opplysningene ikke kan knyttes til deg som person. Informasjonen som innhentes under besøket ditt blir videresendt og lagret hos Google Inc. IP-adresser blir lagret, men kan ikke bli skilt ut enkeltvis. Informasjon fra Google Analytics utleveres ikke fra ON Property til andre aktører. Google kan overføre den innsamlede informasjonen til tredjepart hvis det er et rettslig grunnlag for det, eller der tredjepart prosesserer informasjonen på Googles vegne. Google kan ikke koble IP-adresser til andre data Google besitter. Les mer om Google Analytics her.

Hvordan slettes opplysningene

Informasjon slettes på oppfordring ved å kontakte oss.

Utlevering av informasjon til tredjepart

Personopplysningene deles ikke med utenforstående tredjeparter. ON Property AS bruker underleverandører til å levere hele eller deler av nettsiden. Slike underleverandører kan behandle personopplysninger på vegne av ON Property AS.

Rettigheter

Som bruker av nettsidene våre har du rett til å kreve innsyn i personopplysningene som vi behandler om deg og hvordan de behandles. Du kan også kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven.

Hvor behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, kan du til enhver tid trekke samtykket tilbake.

Dersom du mener at ON Property AS ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.