Boligforvaltning

Forvaltning av sameie, borettslag, aksjeselskap, utleie - ON Property dekker alle typer

Alt i ett system

Som profesjonell forvalter er du avhengig av å ha verktøy som gjør arbeidsdagen effektiv. Flere klienter pr medarbeider gir mer på bunnlinjen. Våre kunder bekrefter at de blir mer effektive med ON Property enn de har vært med tidligere systemer.

 • Håndtering av mange klienter samtidig.
 • Oversikt over nåværende og tidligere beboere.
 • Innlevering til Altinn.
 • Effektiv håndtering av eierskifter, automatisk fakturering av gebyrer.
 • Funksjonalitet for IN-lån.
 • Avregning av strøm, brensel og lån.
 • Dokumentarkiv i alle vinduer.
 • Skreddersydd økonomisystem for eiendomsforvaltning.

«Jobbe på tvers av alle klientene – supert»
Enqvist Boligforvaltning AS

Portalløsning for styret og beboere

Skya er en effektiv kommunikasjonskanal mellom forvalter og kundene. For at dette skal fungere har vi utviklet en tjeneste for denne kommunikasjonen. Dere velger hvilke klienter som skal benytte portalen.

 • Et eget arbeidsrom for styret hvor styret kan ha sine dokumenter og HMS dokumentasjon.
 • Mulighet for utsendelse av e-post til beboere og styremedlemmer uten å kjenne den enkeltes e-post.
 • Digitale styremøter med avstemming og signering.
 • Felles kalender med aktiviteter som dugnad, årsmøte og sommerfest.
 • Forvalter kommuniserer med styret og beboere ved publisering fra dokumentarkivet i ON Property.
 • Tilgangen styres av styreregister og aktive beboere/eiere i ON Property.

«ON Property er effektivt og det er svært positivt at alt vi trenger er samlet i et system.  Hverdagen blir enklere.»
Kjeldsberg Boligforvaltning AS

Flow - attestasjon av fakturaer på mobil

Vårt nyeste verktøy for elektronisk håndtering av inngående fakturaer og bilag. Med EHF og ekstern tolking blir du papirløs fra dag en. Enklere blir det ikke!

 • Konteringsmaler og rekkefølge for godkjenning kan forhåndsdefineres.
 • Godkjenning skjer ved «tommel opp» eller «tommel ned».
 • Både eksterne og interne kan kommentere og godkjenne fakturaer.
 • Godkjenning kan gjøres på mobil, nettbrett og på web.

«Flow gir kontroll»