Vi tar eiendomsforvaltning til nye høyder.

Vi tar eiendomsforvaltning til nye høyder.

Markedets hurtigst voksende eiendomsforvaltningsløsning – med integrert økonomisystem.
Med den nyeste teknologien har vi laget et verktøy som er godt rustet for fremtiden.
Du vil kjenne deg igjen i enkle menyer, symboler og funksjoner.
ON Property er designet for å gi deg bedre flyt i hverdagen.

SPAR TID

ON Property er tilrettelagt for at du skal få en
enklere og mer effektiv hverdag.

ENKELT

ON Property inneholder alle elementer du har
behov for i ett og samme system.

SMART

Du får hjelpen du trenger
– rett fra din arbeidsplass.

ALT DU TRENGER

Forvaltning og regnskap i ett system er svært tidsbesparende og oversiktlig.

FELLESKOSTNADER
ON Property gir deg oversikt over grunnlaget for den enkelte leietaker og gjør det enkelt å beregne riktige felleskostnader. Grunnlaget for felleskostnadene kan korrigeres helt inntil avregningen foretas.

JUSTERINGSREGELEN
ON Property har gjort beregning av mva-justering enkelt. Justering som følge av bruksendring fanges automatisk opp og presenteres som forslag til justering for 6. termin. Full oversikt og enkel rapportering over de ulike justeringene er inkludert.

ØKONOMI
ON Property inkluderer et økonomisystem skreddersydd for eiendomsforvaltning. Et integrert økonomisystem gir deg effektive rutiner, optimal oversikt og til enhver tid konsistente data.

EIENDOM
ON Property inneholder et eiendomsregister med informasjon om eiendommene i porteføljen og hvem som leier eller har leid et lokale. I tillegg har du mulighet til å laste opp plantegninger, skisser, saksdokumenter, o.l. og knytte disse direkte til arkivet for ønsket eiendom og/eller lokale.

KONTAKTER
ON Property inkluderer et kontaktregister der den enkelte kontakt har forskjellige roller. Her har du full oversikt for all aktivitet for kontakten, som f.eks. leieforhold, utestående fakturaer, tidligere korrespondanse. Ønsker du å sende en e-post eller et brev til kontaktene gjør du det vet et par tastetrykk.

FLOW
Vårt verktøy for håndtering av inngående fakturaer og utlegg. Løsningen inneholder funksjoner for godkjenning av fakturaer på mobil, nettbrett eller web. Leser og konterer målernummer fra strømfakturaer. Kontering ihht SAFT standard med kode 1 og bygg gir riktig forholdsmessig fradrag.

Med ON Property sitt system får vi bedre oversikt og fleksibilitet i analyser og søk, og informasjonen blir tilgjengeliggjort på en veldig enkel måte. Programmet har veldig mange bra funksjoner, som innlesning for manuelle bilag på tvers av selskaper rett fra Excel, funksjoner for konsernrapportering med innlesning og oppfølging av prognoser – noe som er veldig praktisk i forhold til styrerapportering. I tillegg opplever jeg ON Property som en veldig serviceminded og kundeorientert organisasjon, som leverer på det de lover og følger opp raskt og i henhold til avtalt tid.

- Magnus Jahr, Økonomidirektør i Bertel O. Steen Eiendom

For oss har ON Property sitt integrerte økonomi- og forvaltningssystem effektivisert og sikret både behandlingen og oppfølgingen av kontrakter og leietakere. Det å kunne jobbe på tvers av flere selskaper med felles kontoplan og leverandørreskontro, samt Excel-funksjoner, forenkler avstemminger, controlling og rapportering. Implementering foregikk over all forventning, og support-henvendelser behandles alltid raskt og med vennlighet. Jeg opplever at ON Property bryr seg om kunden og sikrer leveransen.

- Hilde E. Antonsen, Regnskapssjef i Værste

ON Property er utviklet spesifikt for vår bransje, noe som gir oss et system basert på de mer spesielle reglene rundt drift av næringseiendom. Systemet minimerer manuelle oppgaver slik at det blir færre menneskelige feil. ON Property forenkler arbeidet vårt på flere områder: Utarbeidelse av MVA-nøkler pr termin, fordeling av felleskostnader, vi får enklere oversikt på tvers av selskap, rask oversikt over ledige arealer, og med bransjetilpassede rapporter har vi alltid informasjon og analyser lett tilgjengelig.

- Hege Johansen, Regnskapssjef i Bryn Eiendom