Næringsforvaltning

ON Property - enkelt å forvalte all type næringseiendom

Alt i ett system

ON Property er like effektivt og intuitivt for næringsforvaltning som for boligforvaltning. Du har alt i ett system og trenger kun en samarbeidspartner. Smarte verktøy skaper mer på bunnlinjen!

 • Eiendomsregister med dokumentarkiv og oversikt over alle leietakere
 • Kontraktsregister med automatisk KPI regulering basert på tall fra SSB
 • Kontaktregister med oversikt over korrespondanse og utestående fakturaer
 • Elektronisk signering av dokumenter med Bank ID.
 • Send SMS til alle i et bygg, et utvalg av leietakere eller enkeltpersoner. (Kan også tidsstyres.)
 • Felleskostavregning med mulighet for korrigering frem til endelig avregning
 • Justeringsregelen
 • Omsetningsbasert leie med grenseverdier
 • Dokumentarkiv i alle vinduer
 • Dokumentmaler for fletting av dokumenter
 • Skreddersydd økonomisystem for eiendomsforvaltning

«ON Property er enkelt i bruk»
Geirr Vannebo hos AVA Eiendom

Flow - attestasjon av fakturaer på mobil

Vårt verktøy for elektronisk håndtering av inngående fakturaer og bilag. Med EHF og ekstern tolking blir du papirløs fra dag en. Enklere blir det ikke!

 • Konteringsmaler og rekkefølge for godkjenning kan forhåndsdefineres.
 • Leser og konterer strømmålere fra EHF fakturaer fra strømleverandørene.
 • Riktig MVA håndtering ihht SAFT standarden under kontering. (Forholdsmessig fradrag mot bygg/etasje, fullt fradrag mot mva pliktig leietaker osv.)
 • Godkjenning skjer ved «tommel opp» eller «tommel ned».
 • Både eksterne og interne kan kommentere og godkjenne fakturaer.
 • Godkjenning kan gjøres på mobil, nettbrett og på web.

«Flow gir kontroll»

 

MVA-erklæring på WEB

Web løsning for enkelt å håndtere den årlige lovpålagte MVA-erklæringen til dine leietakere.

 • Leietakere som skal besvare erklæringen hentes automatisk fra ON Property.
 • Med noen tastetrykk har du sendt ut e-post til leietakerne med link til erklæringen.
 • Du kan til enhver tid se hvem som har svart, når de har svart og hva de har svart.
 • Mangler du en erklæring vises det i oversikten og du kan enkelt sende en purring på e-post.
 • Alt lagres i skya og du eller andre med rettighet kan når som helst se historiske erklæringer.

 

«WEB portal forenkler kommunikasjonen»