Næringsforvaltning

ON Property - enkelt å forvalte all type næringseiendom

Alt i ett system

ON Property er like effektivt og intuitivt for næringsforvaltning som for boligforvaltning. Du har alt i ett system og trenger kun en samarbeidspartner. Smarte verktøy skaper mer på bunnlinjen!

 • Eiendomsregister med dokumentarkiv og oversikt over alle leietakere
 • Kontraktsregister med automatisk KPI regulering basert på tall fra SSB
 • Kontaktregister med oversikt over korrespondanse og utestående fakturaer
 • Elektronisk signering av dokumenter med Bank ID.
 • Send SMS til alle i et bygg, et utvalg av leietakere eller enkeltpersoner. (Kan også tidsstyres.)
 • Felleskostavregning med mulighet for korrigering frem til endelig avregning
 • Justeringsregelen
 • Omsetningsbasert leie med grenseverdier
 • Dokumentarkiv i alle vinduer
 • Dokumentmaler for fletting av dokumenter
 • Skreddersydd økonomisystem for eiendomsforvaltning

«ON Property er enkelt i bruk»
Geirr Vannebo hos AVA Eiendom

Flow - attestasjon av fakturaer på mobil

Vårt verktøy for elektronisk håndtering av inngående fakturaer og bilag. Med EHF og ekstern tolking blir du papirløs fra dag en. Enklere blir det ikke!

 • Konteringsmaler og rekkefølge for godkjenning kan forhåndsdefineres.
 • Leser og konterer strømmålere fra EHF fakturaer fra strømleverandørene.
 • Riktig MVA håndtering ihht SAFT standarden under kontering. (Forholdsmessig fradrag mot bygg/etasje, fullt fradrag mot mva pliktig leietaker osv.)
 • Godkjenning skjer ved «tommel opp» eller «tommel ned».
 • Både eksterne og interne kan kommentere og godkjenne fakturaer.
 • Godkjenning kan gjøres på mobil, nettbrett og på web.

«Flow gir kontroll»

 

testimonials_count: 1just 1 hot, so remove lateral space of inner card, without screwing up the rest of the instances n the page

widthMode = fullwidth ok, this is being alpied to all slider son the page , ok just check to add 2 slides in the middle one to see what happens
kundeomtaler_bakgrunnsfarge = 1 echo 1

colorMode = light
2ND LOOP: TO REMOVE MAX WIDTH OF TH TESTINAL CARD, INSIDE SLIDER LOOP, IF THE COUNUNTER IS SET TO 1... & THEN MUST TEST THIS TOO....

ON Property er utviklet spesifikt for vår bransje, noe som gir oss et system basert på de mer spesielle reglene rundt drift av næringseiendom. Systemet minimerer manuelle oppgaver slik at det blir færre menneskelige feil. ON Property forenkler arbeidet vårt på flere områder: Utarbeidelse av MVA-nøkler pr termin, fordeling av felleskostnader, vi får enklere oversikt på tvers av selskap, rask oversikt over ledige arealer, og med bransjetilpassede rapporter har vi alltid informasjon og analyser lett tilgjengelig.

- Hege Johansen, Regnskapssjef i Bryn Eiendom

MVA-erklæring på WEB

Web løsning for enkelt å håndtere den årlige lovpålagte MVA-erklæringen til dine leietakere.

 • Leietakere som skal besvare erklæringen hentes automatisk fra ON Property.
 • Med noen tastetrykk har du sendt ut e-post til leietakerne med link til erklæringen.
 • Du kan til enhver tid se hvem som har svart, når de har svart og hva de har svart.
 • Mangler du en erklæring vises det i oversikten og du kan enkelt sende en purring på e-post.
 • Alt lagres i skya og du eller andre med rettighet kan når som helst se historiske erklæringer.

 

«WEB portal forenkler kommunikasjonen»