Få mer tid til eiendomsforvaltning

Fakturering, avregninger og kontrakter kan være utfordrende og tidkrevende – kanskje det er på tide å la ON Property løse det effektivt for deg?

Vi er klar over at du som eiendomsforvalter har mange oppgaver. Innsalg til nye leietakere, kontraktsinngåelse og vedlikehold av disse, kommunikasjon med leietakere og rapportering av både leietakerlister og ledige lokaler, er bare noen av dem.

Uten et godt system kan oppgavene bli svært tidkrevende. Må de i tillegg gjøres i flere systemer er det fort gjort å miste oversikten. Risikoen for feilrapportering blir større – for ikke å snakke om alle de manuelle rutinene.

testimonials_count: 1just 1 hot, so remove lateral space of inner card, without screwing up the rest of the instances n the page

widthMode = fullwidth ok, this is being alpied to all slider son the page , ok just check to add 2 slides in the middle one to see what happens
kundeomtaler_bakgrunnsfarge = 1 echo 1

colorMode = light
2ND LOOP: TO REMOVE MAX WIDTH OF TH TESTINAL CARD, INSIDE SLIDER LOOP, IF THE COUNUNTER IS SET TO 1... & THEN MUST TEST THIS TOO....

Økonomisystemet til ON Property gir oss effektive prosesser for bokføring på tvers av flere selskaper, med blant annet innlesing av filer for flere selskap samtidig. Det er også meget gode og effektive funksjoner for søk, avstemming og analyse. Det er ingen tvil om at vi får bedre kontroll og oversikt ved bruk av automatiserte funksjoner. ON Property er svært seriøse, profesjonelle, dyktige og ikke minst tilgjengelige. Det er en gjeng med kompetente kontaktpersoner som scorer topp på service!

- Sasila Sitham, Leder for Financial Controlling i Bertel O. Steen AS

Få bedre kontroll og mer kapasitet

ON Property gir eiendomsforvaltere alt i et system, som forenkler prosesser, reduserer ekstraarbeid og sparer deg for manuelle excelark.

Bruker du lang tid på avregning av felleskostnader? Det kan bli gjort med bare noen tastetrykk. Er du usikker på om du fakturerer nok i felleskostnader? Gjør en prøveavregning når som helst. Er det endringer i kontrakter, trenger du å sende ut informasjon til leietakere eller sjekke status på ledige lokaler? Alt dette løser du enkelt i systemet.

ON Property gjør det morsomt å jobbe med eiendom. Du har alltid god oversikt, og kan legge fokuset på å øke lønnsomheten og utvikle virksomheten din. Du kan blant annet:

  • Effektivt administrere eiendommer, kontrakter og leietakere
  • Utføre avregning av felleskostnader med noen få tastetrykk. Du vil bli overrasket over hvor effektivt det kan gjøres.
  • Enkelt fakturere både kontrakter og ekstra påløpte kostnader til leietakere, og bokføre alt rett inn i regnskapet
  • Oversiktlige rapporter hentes direkte fra systemet
testimonials_count: 1just 1 hot, so remove lateral space of inner card, without screwing up the rest of the instances n the page

widthMode = fullwidth ok, this is being alpied to all slider son the page , ok just check to add 2 slides in the middle one to see what happens
kundeomtaler_bakgrunnsfarge = 0 echo 0

colorMode = dark
2ND LOOP: TO REMOVE MAX WIDTH OF TH TESTINAL CARD, INSIDE SLIDER LOOP, IF THE COUNUNTER IS SET TO 1... & THEN MUST TEST THIS TOO....

For oss har ON Property sitt integrerte økonomi- og forvaltningssystem effektivisert og sikret både behandlingen og oppfølgingen av kontrakter og leietakere. Det å kunne jobbe på tvers av flere selskaper med felles kontoplan og leverandørreskontro, samt Excel-funksjoner, forenkler avstemminger, controlling og rapportering. Implementering foregikk over all forventning, og support-henvendelser behandles alltid raskt og med vennlighet. Jeg opplever at ON Property bryr seg om kunden og sikrer leveransen.

- Hilde E. Antonsen, Regnskapssjef i Værste

Spill på lag med regnskapssjefen

Med ON Property får du et skreddersydd økonomisystem for eiendomsforvaltning, som gir enklere prosesser og automatiserer tidkrevende oppgaver. Systemet vårt ivaretar lovkrav, gir god datakvalitet og gjør det smidig å levere riktig MVA i tide. Du har vel kontroll på det forholdsmessige fradraget?

– Vi lytter til tilbakemeldinger fra kundene våre, og utvikler systemet kontinuerlig slik at prosesser skal kunne gjøres enklest mulig. Alle kunder har samme versjon og endringer vi gjør, blir raskt tilgjengelige for alle, sier Per Maastad, daglig leder i ON Property.

testimonials_count: 1just 1 hot, so remove lateral space of inner card, without screwing up the rest of the instances n the page

widthMode = fullwidth ok, this is being alpied to all slider son the page , ok just check to add 2 slides in the middle one to see what happens
kundeomtaler_bakgrunnsfarge = 1 echo 1

colorMode = light
2ND LOOP: TO REMOVE MAX WIDTH OF TH TESTINAL CARD, INSIDE SLIDER LOOP, IF THE COUNUNTER IS SET TO 1... & THEN MUST TEST THIS TOO....

ON Property er utviklet spesifikt for vår bransje, noe som gir oss et system basert på de mer spesielle reglene rundt drift av næringseiendom. Systemet minimerer manuelle oppgaver slik at det blir færre menneskelige feil. ON Property forenkler arbeidet vårt på flere områder: Utarbeidelse av MVA-nøkler pr termin, fordeling av felleskostnader, vi får enklere oversikt på tvers av selskap, rask oversikt over ledige arealer, og med bransjetilpassede rapporter har vi alltid informasjon og analyser lett tilgjengelig.

- Hege Johansen, Regnskapssjef i Bryn Eiendom

– Utviklet spesifikt for vår bransje

– ON Property minimerer manuelle oppgaver, og med det blir det også færre menneskelige feil. Med bransjetilpassede rapporter har vi alltid informasjon og analyser lett tilgjengelig, sier Hege Johansen, regnskapssjef i Bryn Eiendom, og forteller videre at systemet effektiviserer mange arbeidsoppgaver.

Utarbeidelse av MVA-nøkler pr termin, fordeling av felleskostnader, enklere oversikt på tvers av selskap, rask oversikt over ledige arealer, enkel CRM-funksjon med lett tilgang til arkiv, samt utsendelser til kunder/leverandører, er bare noen av oppgavene hun trekker frem som blir enklere med ON Property.

Johansen sier også at det er veldig enkelt å komme i kontakt med ON Property, og at de raskt får svar og teknisk bistand ved behov. Hun fremhever i tillegg at ON Property lytter til kunders erfaringer og ønsker om nye/flere funksjoner.

– ON Property er utviklet spesifikt for vår bransje, noe som gir oss et system basert på de mer spesielle reglene rundt drift av næringseiendom, avslutter Johansen.

Vi er overbevist om at ON Property er den mest mest effektive og brukervennlige programvaren på markedet. Vårt brukergrensesnitt gjør at du kan lære deg ON Property raskt og enkelt, uten å miste verdifull tid på opplæring av systemet. Ta kontakt med oss for en demonstrasjon av systemet vårt.

Vil du vite mer ?

Fyll ut kontaktskjemaet til høyre. Vi tar kontakt med deg så raskt som mulig.

Trenger du brukerstøtte, send oss en henvendelse på support@on.no og beskriv hva det gjelder.

Les mer om brukerstøtte og åpningstider her.